Ukotvení

Zapuštění celé spodní části požeráku do betonového základu nebo jílového podloží.
Požerák se zapustí v hloubce přibližně 1 metr do betonového základu nebo jílového podloží.

Ukotvení do betonového základu na zapuštěné ocelové rámové profily.
Poznámka: rozpětí kotev musí být větší než vnější rozměr pořeráku, tj. > 46 cm, resp. 50 cm.

Ukotvení do jílového základu pomocí zapuštěných ocelových profillů.
Nejlépe ocelové profily se zapustí co nejhlouběji do jílového podloží a požerák se k nim kotví pomocí šroubů.
Poznámka: rozpětí kotev musí být větší než vnější rozměr pořeráku, tj. > 46 cm, resp. 50 cm.

Stabilizace požeráku pomocí masivní dřevěné konstrukce.
Svislé trámy je vhodné zapustit alespoň 1 metr pod terén a obetonovat.

Stabilizace požeráku lávkou.

Utěsnění
Spáru mezi požerákem a potrubím je třeba zatěsnit, nejlépe betonem.


Obrázkové galerie způsobu ukotvení a utěsnění požeráku:

Do betonu Na profily Dřevěná konstrukce Lávka Utěsnění
Ukotvení 1 Ukotvení 2 Ukotvení 4 Ukotvení 5 Utěsnění

Comments are closed.